Residència d'avis.

DESCRIPCIÓ I HISTÒRIA:
Residència assistida i centre de dia. Estàncies curta i llarga durada. Servei de fisioteràpia, educadora social, treballadora social. Servei metge. Centre acreditat per ICASS (Generalitat)
 

 anterior