Fabricació de compostatge.

DESCRIPCIÓ I HISTÒRIA:
Inicialment dedicada a la gestió de restes vegetals i transformació en compost. Servei de recollida i transport per als professionals de la Jardineria. Subministrament de materials de jardineria. Bàscula pública.

 

 anterior